ในครั้งที่ห้า 20 ก.พ. 64 เรามี recap lecture 4 ได้คุยต่อเรื่อง ISO 42010 ที่ค้างไว้ รวมถึงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง concern viewpoints และ views เพิ่มเติม และอธิบายรวมถึงยกตัวอย่าง คุณสมบัติทางสถาปัตยกรรม (Architectural properties) ที่มีทั้งแบบ primitive และ compound

Recorded Lecture 5 is also available as YouTube playlist

Sunday August 29, 2021 50:14:04