ในครั้งที่หก 27 ก.พ. 64 เรามี recap lecture 5 ได้คุยต่อเรื่อง trade offs ของ architectural properties และยกตัวอย่าง trade offs และในช่วงที่สองเราได้คุยกันในรายละเอียดของ software architecture process ที่จะนำมาใช้ใน lecture ต่อไป ซึ่งจะเป็นแบบง่ายๆ ที่ adopt มา ก่อนจบเรามีการเปรียบเทียบ process ที่ใช้กับ ATAM (architectural trade-off analysis method)

Recorded Lecture 6 is also available as YouTube playlist

Sunday August 29, 2021 50:14:04