ในครั้งที่เก้า บรรยายวันที่ 10 เม.ย. 64 เป็นการบรรยายต่อจากเนื้อหาคราวที่แล้วของ lecture 9 Security และ Simplicity ที่เรามีกิจกรรมให้ทำ ทำให้ไม่ทันในครั้งก่อนจึงยกมาทำในครั้งนี้ เนื้อหาส่วนของความมั่นคงปลอดภัยจะมีมาก และมีหลายเรื่องที่ต้องเกริ่นให้ฟัง แต่ไม่ได้ลงในรายละเอียด ทำให้เราจึงใช้ เวลาอีกเกือบ 1 ชั่วโมงทำกิจกรรมออนไลน์​ (ไม่ได้โพสเทปไว้)

ที่เหลือของเนื้อหาเป็นเรื่องของ simplicity ที่ค่อนข้างจะ abstract มาก แต่ก็สามารถทำให้เกิดเป็น guiding principles ที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการทางสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ได้ simplicity จัดว่าเป็น challenge ที่ยาก เหมือนใน pure science เช่น คณิตศาสตร์ ซึ่งแม้เราพบเห็นในวงจรการทำงานวิศวกรรมว่ามี simplicity อยู่ แต่เราก็อาจจะไม่ทราบว่าที่ simple ที่สุดของโครงสร้างหรือสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์นั้นคืออะไรจนกว่าเราจะมีเข้าใจกับเรื่องต่างๆ อย่างลึกซึ้งเสียก่อน (การยอมรับใน unknown-unknown ของระบบอาจจะไม่ดีนักกับการทำงานตามกระบวนการทางสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์)

Recorded Lecture 9 is also available as YouTube playlist

Sunday August 29, 2021 51:14:04