ในครั้งที่ 10, 11 และ 12 จะเป็นการให้ตัวอย่างถึงแนวทางการปฏิบัติในปัจจุบัน lecture 10 จะเป็นการบรรยายเกริ่นถึงการออกแบบซอฟต์แวร์ที่เรามีการใช้ abstraction เข้ามาช่วยในเรื่องของการแยกย่อยหน่วยในตัวปัญหาหรือ requirements โดยที่สถาปนิกซอฟต์แวร์ต้องพิจารณาคือการกำหนดให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมกับการทำให้เกิดคุณสมบัติตามที่ต้องการ

events และ services จะเป็นสอง abstraction หลักที่จะนำมาใช้ในการบรรยายตัวอย่างการปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ software architecture ในปัจจุบัน (ถ้าจะมี session ปฏิบัติคงต้องมี lab แต่ด้วยโควิด มันยากมากทั้งที่จะคุมและให้แนะนำทางออนไลน์)

Recorded Lecture 10 is also available as YouTube playlist

Wednesday September 15, 2021 21:12:22