ในครั้งที่ 12 เราทบทวน lecture 11 เกี่ยวกับ space-based architecture และ microservices architecture ใน lecture 12 เราเริ่มเนื้อหาที่นิยามของ DevOps ในมุม solution และในมุม architecture เราพูดคุยและวิเคราะห์กันต่อไปถึง implication ของ DevOps คุยกันเรื่องประวัติศาสตร์ที่มาของ DevOps บ้างเพื่อให้เข้าใจใน proposefulness โดยเราก็ไปจบ lecture เมื่อเล่าถึงองค์ประกอบที่สำคัญของ DevOps ทั้งในเรื่อง People Process และ Tools (ที่เป็นตัวแทน technology)

จุดที่สำคัญของ lecture นี้คงเป็นเรื่องการที่ software architecture เช่น microservices architecture นั้นทำงานเป็นตัว enabler ของ DevOps ได้อย่างไร การที่ decouple ส่วนต่างๆ ที่ deploy ได้อย่างมี coupling น้อย รวมถึงการจัดโครงสร้างทีม และ technology อย่าง cloud computing ล้วนแต่เป็นองค์ประกอบสำคัญ ไม่ใช่เพียงแค่มอง DevOps เป็นแค่ solutions ที่เกิดจากการใช้ tools

Recorded Lecture 12 is also available as YouTube playlist

Sunday August 29, 2021 51:14:04